otkup sekundarnih sirovina

 

Firma Beoreciklaža

Delatnost preduzeća je sakupljanje, transport, priprema sekundarnih sirovina i dalja prodaja obrađenih sirovina livnicama. Bavimo se otkupom gvožđa, akumulatora, aluminijuma, prohroma, mesinga , bakra, bronze, olova. Otkup sekundarnih sirovina  vršimo od pravnih i fizičkih lica. Pored otkupa,...


Sekundarne sirovine

otkup bakraSekundarne sirovine, iz otpada, su izdvojeni (razvrstani) korisni materijali koji mogu da se preradjuju. Na domećem tržištu sekundarne sirovine ......

Reciklaža

otkup sekundarnih sirovina

Reciklažom se osigurava smanjena potrošnja primarnih sirovina (sirovi materijal iz prirode) kao i smanjuje se količina otpada koja se odlaže na deponiju. Poznato je da se izdvajanjem .......

 

    QRCode

Kontakt informacije

Bulevar Peke Dapčevića 42, Beograd, Srbija
Phone: +381 60-331-7024
Phone: +381 64 115 7397
Phone: +381 60 397 7945
Phone: +381 63 802 9879
www.beoreciklaza.com
E-mail: miljan72@yahoo.com