BEORECIKLAŽA d.o.o.

otkup sekundarnih sirovina

Otkup Sekundarnih SirovinaReciklažom se osigurava smanjena potrošnja primarnih sirovina (sirovi materijal iz prirode) kao i smanjuje se količina otpada koja se odlaže na deponiju.

Poznato je da se izdvajanjem sekundarnih sirovina i reciklažom, količine otpada mogu svesti na samo 20-30% od ukupnog nastalog otpada...


Selekcija otpada je prvi korak u reciklaži i u tome može da pomogne svako od nas.


Reciklaža podrazumeva proces kojim se otpad prerađuje u osnovnu sirovinu koja može poslužiti za proizvodnju istih ili nekih drugih proizvoda.

Reciklaža se primenjuje u okviru osnovnog načela upravljanja otpadom, tačnije pravila 3R:

R- reduce (smanjiti količinu otpada)

R- reuse (ponovo upotrebiti)

R- recycle (reciklirati)


otkup sekundarnih sirovina

RECIKLAŽASekundarne sirovine, iz otpada, su izdvojeni i razvrstani korisni materijali koji mogu da se preradjuju.

Na domećem tržištu sekundarne sirovine su:

svi metali
bakara,
aluminijuma,
mesinga,
gvožđa,
olova,
bronze..otkup sekundarnih sirovina

SEKUNDARNE SIROVINEMi otkupljujemo sledeće sekundarne sirovine:

bakarne cevi,
bakarne trake,
bakarni limovi,

kablovi,

sakupljački mesing,
mesing,
aluminijumski mesing,

čaure,

otpadna bronza,

elektro-motora,

kablova,

starog gvožđa,

limova,

offset ploče,

i ostale sekundarne sirovine.

Otkup sekundarnih sirovina se vrši po unapred utvrđenom cenovniku koji je konstantno promenljiva kategorija.


otkupsekundarnih sirovina

OTKUP


Adresa:
Bulevar Peke Dapčevića 42, Beograd, Srbija

(bivša Kumodraška 240)

Phone: +381 60 331 7024

Phone: +381 60 331 7025

Phone: +381 60 397 7945

Phone: +381 63 802 9879

E-mail: miljan72@yahoo.com

Facebook: Beoreciklaža

O NAMA

Osnovna delatnost preduzeća je sakupljanje, transport, priprema sekundarnih sirovina i dalja prodaja obrađenih sirovina livnicama.

Bavimo se otkupom gvožđa, akumulatora, aluminijuma, prohroma, mesinga , bakra, bakarne cevi, bakarni lim, čaure, otpadna bronza, aluminijumske štamparske ploče i sekundarne sirovine svih navedenih materijala.

Otkupljujemo i gotove poluproizvode i proizvode od istih. Otkup sekundarnih sirovina vršimo od pravnih i fizičkih lica.

Dolazimo da preuzmemo sirovine.

Ukoliko posedujete otpadne metale slobodno nas kontaktirajte i mi ćemo Vam u što kraćem roku izaći u susret. Posedujemo sopstveni skladišni prostor, vozila za prevoz sekundarnih sirovina kao i digitalne vage za merenje istih. Za sav preuzeti otpad izdajemo DOKUMENT O KRETANJU OTPADA.


PODACI ZA IDENTIFIKACIJU

PDV.pdf

PIB.pdf

APR.pdf

DOZVOLA ZA TRANSPORT

KONTAKT

Otkupna stanica: Bulevar Peke Dapčevića 42, Beograd 060 331 7024; 060 397 7945; 063 802 9879; 060 331 7025

BEORECIKLAŽA d.o.o.


BEOGRAD, SRBIJA
Bulevar Peke Dapčevića 42
(bivša Kumodraška 240)
Tel: + 381 60 331 7025
Tel: + 381 60 331 7024
Tel: + 381 60 397 7945
E-mail: miljan72@yahoo.com