BEORECIKLAŽA d.o.o.

Otkup Sekundarnih Sirovina

Reciklažom se osigurava smanjena potrošnja primarnih sirovina (sirovi materijal iz prirode) kao i smanjuje se količina otpada koja se odlaže na deponiju. Poznato je da se izdvajanjem sekundarnih sirovina i reciklažom, količine otpada mogu svesti na samo 20-30% od ukupnog nastalog otpada...Selekcija otpada je prvi korak u reciklaži i u tome može da pomogne svako od nas.

RECIKLAŽA

Sekundarne sirovine, iz otpada, su izdvojeni (razvrstani) korisni materijali koji mogu da se preradjuju.

Na domećem tržištu sekundarne sirovine su: svi metali bakar, aluminijum, mesing, gvožđe, olovo, bronza, PET boce, papir, staklo...

SEKUNDARNE SIROVINE

Mi otkupljujemo sledeće sekundarne sirovine: bakarne cevi, bakarne trake, bakarni limovi, kablovi, sakupljački mesing, mesing, aluminijumski mesing, čaure, otpadna bronza,elektro-motora, kablova, starog gvožđa, limova... . Otkup sekundarnih sirovina se vrši po unapred utvrđenom cenovniku koji je konstantno promenljiva kategorija.

OTKUPAdresa:
Bulevar Peke Dapčevića 42, Beograd, Srbija
(bivša Kumodraška 240)

Phone: +381 60 331 7024

Phone: +381 60 331 7025

Phone: +381 60 397 7945

Phone: +381 63 802 9879

www.beoreciklaza.com

E-mail: miljan72@yahoo.com

Facebook: Beoreciklaža

O NAMA

Osnovna delatnost preduzeća je sakupljanje, transport, priprema sekundarnih sirovina i dalja prodaja obrađenih sirovina livnicama. Bavimo se otkupom gvožđa, akumulatora, aluminijuma, prohroma, mesinga , bakra, bakarne cevi, bakarni lim, čaure, otpadna bronza, aluminijumske štamparske ploče i sekundarne sirovine svih navedenih materijala. Otkupljujemo i gotove poluproizvode i proizvode od istih. Otkup sekundarnih sirovina vršimo od pravnih i fizičkih lica. Dolazimo da preuzmemo sirovine. Ukoliko posedujete otpadne metale slobodno nas kontaktirajte i mi ćemo Vam u što kraćem roku izaći u susret. Posedujemo sopstveni skladišni prostor, vozila za prevoz sekundarnih sirovina kao i digitalne vage za merenje istih. Za sav preuzeti otpad izdajemo DOKUMENT O KRETANJU OTPADA.

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU

PDV.pdf

PIB.pdf

APR.pdf

DOZVOLA ZA TRANSPORT

KONTAKT

Otkupna stanica: Bulevar Peke Dapčevića 42, Beograd 060 331 7024; 060 397 7945; 063 802 9879; 060 331 7025

BEORECIKLAŽA d.o.o.


BEOGRAD, SRBIJA
Bulevar Peke Dapčevića 42
(bivša Kumodraška 240)
Tel: + 381 60 331 7025
Tel: + 381 60 331 7024
Tel: + 381 60 397 7945
E-mail: miljan72@yahoo.com